Meny
 

Parkering

Sandvika Storsenter sitt parkeringsanlegg drives i henhold til Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer som trådte i kraft 01.01.2017.


Sandvika Storsenter har ca. 2.400 parkeringsplasser fordelt på to P-hus (gammel og ny del av senteret) og to utendørsparkeringsområder (under E18 ved Thon Hotel Oslofjord og ved rundkjøringen vis-a-vis Thon Hotel Oslofjord).

 

Maks. høyde i P-husene er 2,10 meter, bortsett fra i P5, hvor det er fri høyde.


Senterets kunder kan parkere tre timer gratis per døgn på disse plassene (i senterets åpningstid – se informasjon nedenfor) ved å trekke parkeringsbillett og plassere denne synlig i frontruten på kjøretøyet. Parkering utover tre timer krever betaling i henhold til gjeldende satser.

 

Lademulighet:

Sandvika Storsenter har 12 parkeringsplasser reservert for ladbar motorvogn som står til lading; 8 plasser på P3 gammel del og 3 plasser i U1 ny del. 

 

På P5 gammel del er det etablert 8 hurtigladere og 16 Flexiladere. Ladestasjonene driftes av Grønn Kontakt og kunder kan lade via ladebrikke eller Grønn Kontakts mobilapp. For mer informasjon om Grønn Kontakt og hvordan bli Grønn Kontakt ladekunde, se her


Det er tre timer gratis parkering per døgn også på disse plassene (i senterets åpningstid) og det må trekkes parkeringsbillett som må plasseres synlig i frontruten på kjøretøyet. Parkering utover tre timer krever betaling i henhold til gjeldende satser.

 

easypark:

Sandvika Storsenter tilbyr enkel parkering ved bruk av EasyPark sin app. For mer informasjon om løsningen, klikk her.

 

vizum:

Vizum er avviklet, les mer om det her.

 

Lemon wax:

Lemon Wax finner du i U1 på det nye parkeringshuset.

 

Gjeldende parkeringstider og takster:

Gammel del:

Hverdager: 3t gratis kl. 07.45–22.00. Utenom dette kr 38,-/t.

Lørdager: 3t gratis kl. 08.45–20.00. Utenom dette kr 38,-/t.

Søn- og helligdager: Kr 17,-/t kl. 00.00–24.00. 

 

Ny del:

Hverdager: 3t gratis kl. 06.15–22.30. Utenom dette kr 38,-/t.
Lørdager: 3t gratis kl. 07.45–20.00. Utenom dette kr 38,-/t.
Søn- og helligdager: 3t gratis kl. 08.45–19.00. Utenom dette kr 38,-/t.

 

Jongsåsveien (vis-a-vis Thon Hotel oslofjord) og under E18:

Hverdager: 3t gratis kl. 07.45–22.00. Utenom dette kr 38,-/t.
Lørdager: 3h gratis kl. 08.45–20.00. Utenom dette kr 38,-/t.
Søn- og helligdager: Kr 17,-/t kl. 00.00–24.00.


På alle steder er det maksimal parkeringstid på 24t og maksimal døgnpris på kr 230,-.